Anička a Felix Slováčkovi podpořili charitativní koncert Světlo pro duši

Spolek pro vědu a výzkum z. s. odstartoval koncertem Světlo pro duši charitativní projekt k zajištění dlouhodobého ubytování několika desítek tisíc lidí postižených okupací Ukrajiny. Pro úspěšné fungování projektu hledá finanční podporu, mediální partnery a dobrovolníky. Cílem přitom není jen ubytování a zajištění základních potřeb ukrajinským uprchlíkům, je to také snaha podpořit dospělé v získání práce a jejich dětem zajistit odbornou psychologickou péči nebo ještě lépe přinášet radost.

„Nechceme krátkodobé řešení, které skončí uprchlickými tábory. Přicházíme tedy s dlouhodobým a udržitelným řešením, jelikož následky války na Ukrajině jen tak nepominou. Uprchlíci nemohou v hotelových zařízeních nebo ubytovnách přebývat věčně, přitom není jasné, zda v nich nebudou muset přečkat i více let. Někteří z nich se budou dokonce chtít zcela začlenit do života  v České republice,“ vysvětluje předseda SPOLKU PRO VĚDU A VÝZKUM z. s. pan Jiří Michalička

Charitativní projekt Spolku pro vědu a výzkum se zaměřuje v první řadě na děti, které válečný konflikt omezil v běžném způsobu života, způsobil jim psychické a pravděpodobně i fyzické újmy. ,,Pořádáním kulturních akcí pod názvem ,, Světlo pro duši “ za účasti dětí, rodičů z Ukrajiny a známých osobností pomůžeme zmírnit jejich újmu.“ uvedla osobnost spolku a člen realizačního týmu Felix Slováček jr.

Další plánovanou pomocí je výstavba modulárního bydlení v místech s pracovními příležitostmi a se snadnou dostupností škol vč. zdravotní péče.

V dlouhodobém horizontu počítáme s ubytováním několika desítek tisíc lidí postižených okupací Ukrajiny. Spolek chce docílit realizace 30 000 malometrážních bytů a stejný počet bytů pro nízkopříjmové občany z České republiky. Celkově se jedná o 60 000 bytových jednotek. Financování 160 miliardového projektu by mělo být koncipováno jako bezúročný státní úvěr.

Spolek pro vědu a výzkum staví na zásadě, že pomoc jednotlivcům i skupinám má být komplexní a má zamezovat následkům bezprizorního života. „Musíme uprchlíky z Ukrajiny v rámci projektu zajistit takovým způsobem, aby měli naději na normální život srovnatelný s naší kvalitou života,“ doplňuje manažer spolku Jan Hendrych

Poděkování za odstartování projektu patří: Dádě Patrasové, Felixovi Slováčkovi jr., Anně Julii Slováčkové, Martinu Sochorovi (mim), Zdeněk Polách ( břichomluvec), hercům a zpěvákům divadla Semafor, Jiřímu Štědroňovi, Michalu Stejskalovi,  Elišce Hurábové, Majdě Jedličkové a kapele Divadla Semafor pod vedením Jiřího Jana Nepomuka Svobody.